DOSTĘP DO DANYCH SHARE

Dane ze wszystkich rund badania SHARE przechowywane są w Naukowym Centrum Danych (CentERdata) zlokalizowanym na Uniwersytecie w Tilburgu w Holandii. Dane można pobrać z serwera po spełnieniu stosownych warunków:

 • Dane dostępne są dla osób posiadających afiliację jednostki naukowej (uczelni wyższej, wyższej szkoły zawodowej, jednostki badawczo-rozwojowej, instytutu naukowego). Wnioskodawcy są zobowiązani wypełnić i podpisać stosowne oświadczenie potwierdzające, że dane nie będą wykorzystywane w celach innych niż naukowe.

pobierz oświadczenie

 • Oświadczenie należy przesłać mailem do CenERdata:

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 • Po zweryfikowaniu dokumentów wnioskodawcy przedzielany jest login i hasło umożliwiające zalogowanie się do bazy CentERdata i bezpłatne pobranie danych.

 • Zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać z danych SHARE dopóki afiliacja nie utraci ważności - jakiekolwiek zmiany danych osobowych użytkownika powodują konieczność ponownego wypełnienia i przesłania oświadczenia.

 Szczegóły na temat pełnego procesu rejestracji znaleźć można na głównej stronie projektu SHARE

Użytkownicy danych mają obowiązek informować o pracach naukowych opartych na danych SHARE kontaktując się z koordynatorami badania pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi..

W każdej pracy naukowej wykorzystującej dane SHARE powinno znaleźć się oświadczenie w następującej formie (więcej szczegółów na stronie www.share-project.org):

(w publikacjach w języku polskim)

 • Niniejsza publikacja wykorzystuje dane z badania SHARE z rund 2., 3., 4. i 6. (DOI: 10.6103/SHARE.w2.600, 10.6103/SHARE.w3.600, 10.6103/ SHARE.w4.600, 10.6103/ SHARE.w6.600), szczegóły metodologiczne można znaleźć w Börsch-Supan i in. (2013). Utworzenie zbioru danych SHARE zostało sfinansowane w głównej mierze ze środków Komisji Europejskiej w ramach: 5. Programu Ramowego (projekt QLK6-CT-2001-00360), 6. Programu Ramowego  (projekty: SHARE-I3, RII-CT-2006-062193, COMPARE, CIT5-CT-2005-028857 i SHARELIFE, CIT4-CT-2006-028812) oraz w ramach 7. Programu Ramowego (SHARE-PREP, N° 211909, SHARE-LEAP, N° 227822 i SHARE M4, N° 261982). Dodatkowe finansowanie projektu pochodziło z niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Badań, Instytutu Maxa Plancka, amerykańskiego National Institute on Aging (U01 AG09740-13S2, P01 AG005842, P01 AG08291, P30 AG12815, R21 AG025169, Y1-AG-4553-01, IAG BSR06-11, OGHA 04-064 i HHSN271201300071C) oraz różnych krajowych źródeł. W Polsce realizacja 4. i 6. rundy badania współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Pełna lista fundatorów badania SHARE znajduje się na stronie www.share-project.org.

(w publikacjach w języku angielskim)

 • This paper uses data from SHARE Waves 1, 2, 3 (SHARELIFE), 4, 5 and 6 (DOIs: 10.6103/SHARE.w1.600, 10.6103/SHARE.w2.600, 10.6103/SHARE.w3.600, 10.6103/SHARE.w4.600, 10.6103/SHARE.w5.600, 10.6103/SHARE.w6.600), see Börsch-Supan et al. (2013) for methodological details. The SHARE data collection has been primarily funded by the European Commission through FP5 (QLK6-CT-2001-00360), FP6 (SHARE-I3: RII-CT-2006-062193, COMPARE: CIT5-CT-2005-028857, SHARELIFE: CIT4-CT-2006-028812) and FP7 (SHARE-PREP: N°211909, SHARE-LEAP: N°227822, SHARE M4: N°261982). Additional funding from the German Ministry of Education and Research, the Max Planck Society for the Advancement of Science, the U.S. National Institute on Aging (U01_AG09740-13S2, P01_AG005842, P01_AG08291, P30_AG12815, R21_AG025169, Y1-AG-4553-01, IAG_BSR06-11, OGHA_04-064, HHSN271201300071C) and from various national funding sources is gratefully acknowledged (see www.share-project.org).
 

Dodatkowo, bibliografię należy uzupełnić o cytowania wykorzystanych zbiorów danych oraz dokumenty metodologiczne; zalecane są również odwołania do tzw. First Results Books - opracowań naukowych opartych o wstępne wyniki danej rundy:

Obowiązkowe cytowanie w każdej pracy naukowej:

 • Börsch-Supan, A., M. Brandt, C. Hunkler, T. Kneip, J. Korbmacher, F. Malter, B. Schaan, S. Stuck, S. Zuber (2013). Data Resource Profile: The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). International Journal of Epidemiology 42(4): 992-1001.

Odwołania do zbiorów danych:

 • Börsch-Supan, A. (2017). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 1. Release version: 6.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w1.600
 • Börsch-Supan, A. (2017). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 2. Release version: 6.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w2.600
 • Börsch-Supan, A. (2017). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 3 – SHARELIFE. Release version: 6.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w3.600
 • Börsch-Supan, A. (2017). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 4. Release version: 6.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w4.600
 • Börsch-Supan, A. (2017). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 5. Release version: 6.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w5.600
 • Börsch-Supan, A. (2017). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 6. Release version: 6.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w6.600

Odwołania do dokumentów metodologicznych:

 • Runda 1: Börsch-Supan, A. and H. Jürges (Eds.) (2005). The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – Methodology. Mannheim: Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA).
 • Runda 2: Börsch-Supan, A., A. Brugiavini, H. Jürges, A. Kapteyn, J. Mackenbach, J. Siegrist, G. Weber (Eds.) (2008). First results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (2004-2007). Starting the longitudinal dimension. Mannheim: Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA).
 • Runda 3: Schröder, M. (Ed.) (2011). Retrospective data collection in the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. SHARELIFE methodology. Mannheim: Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA).
 • Runda 4: Malter, F. and A. Börsch-Supan (Eds.) (2013). SHARE Wave 4: Innovations & Methodology. Munich: MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy.
 • Runda 5: Malter, F. and A. Börsch-Supan (Eds.) (2015). SHARE Wave 5: Innovations & Methodology. Munich: MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy.

Odwołania do tzw. First Results Books (opracowań naukowych opartych o wstępne wyniki danej rundy): 

 • Börsch-Supan, A., A. Brugiavini, H. Jürges, J. Mackenbach, J. Siegrist, G. Weber (Eds.) (2005). Health, ageing and retirement in Europe – First results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Mannheim: Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA).
 • Börsch-Supan, A., M. Brandt, K. Hank, M. Schröder (Eds.) (2011). The individual and the welfare state. Life histories in Europe. Heidelberg: Springer.
 • Börsch-Supan A., M. Brandt , H. Litwin, G. Weber (Eds.) (2013). Active ageing and solidarity between generations in Europe: First results from SHARE after the economic crisis. Berlin: De Gruyter.
 • Börsch-Supan, A., T. Kneip, H. Litwin, M. Myck, G. Weber (Eds.) (2015). Ageing in Europe – Supporting Policies for an Inclusive Society. Berlin: De Gruyter.
Narzędzia CenEA: readSHARE - narzędzie służące do automatycznego zaczytywania w programie Stata danych SHARE z różnych rund badania. Program można bezpłatnie pobrać wpisując komendę "ssc install readSHARE" w Stacie lub za pośrednictwem pliku pomocy wywołanego komendą "findit readSHARE". Działanie programu sprowadza się do zaczytywania, łączenia i modyfikacji zmiennych pochodzących z różnych modułów i rund badania SHARE, zaś szczegóły opisane są w pliku pomocy do narzędzia. readSHARE umożliwia częściową automatyzację pracy na zbiorze danych SHARE przy jednoczesnym zachowaniu kontroli użytkownika nad całym procesem. Do uruchomienia programu niezbędne jest posiadanie narzędzia do analizy statystycznej Stata w wersji 14. Domyślnie program pracuje na zbiorze danych SHARE udostępnianym publicznie przez Munich Institute for the Studies of Aging MEA (aktualna wersja 6.0.0).

 

Share

Szukaj

Aktualności

Kontynuacja badania 2019

Od marca do maja 2019 prowadzone są wywiady w ramach rundy 8. SHARE  

designed by