WYWIAD KOŃCA ŻYCIA

W sytuacji, gdy umrze uczestnik poprzednich edycji badania przeprowadzane są tzw. wywiady końca życia z krewnym lub inną osobą bliską zmarłego (dobrze poinformowaną na jego temat), w ramach których gromadzone są informacje dotyczące ostatniego roku życia respondenta:
  • Sytuacja rodzinna respondenta w momencie śmierci
  • Przyczyny i miejsce śmierci
  • Okres choroby
  • Okres pobytu w szpitalu i placówkach opiekuńczych oraz wydatki na opiekę zdrowotną w ciągu ostatniego roku przed śmiercią
  • Trudności i problemy respondenta oraz otrzymywana w związku z nimi pomoc w ostatnim roku przed śmiercią
  • Majątek finansowy i rzeczowy oraz polisy na życie posiadane przez respondenta – wartość i podział po śmierci
  • Pogrzeb
 
W Polsce wywiady końca życia przeprowadzono po raz pierwszy w 3. rundzie badania dla respondentów, którzy wzięli udział w poprzedniej rundzie i zmarli (runda 2. była pierwszą edycją badania SHARE w Polsce).

Poniżej można pobrać polskie wersje kwestionariuszy wykorzystane do przeprowadzenia wywiadów końca życia w 3., 4., 6. i 7. rundzie badania:

WYWIAD KOŃCA ŻYCIA RUNDA 3

WYWIAD KOŃCA ŻYCIA RUNDA 4

WYWIAD KOŃCA ŻYCIA RUNDA 6

WYWIAD KOŃCA ŻYCIA RUNDA 7

 

Wszystkie wersje kwestionariuszy z poszczególnych fal badania w języku angielskim oraz krajowych wersjach językowych dostępne są na stronie www.share-project.org.

Share

Szukaj

Aktualności

Kontynuacja badania 2019

Od marca do maja 2019 prowadzone są wywiady w ramach rundy 8. SHARE  

designed by