KWESTIONARIUSZ

 

 

Wywiady SHARE prowadzone są przez profesjonalnych ankieterów w formie wywiadów bezpośrednich realizowanych za pomocą komputera (tzw. CAPI – Computer-Assisted Personal Interviews).

 

 

 

Wywiad główny SHARE w rundach 1., 2., 4., 5. i 6. składał się z kilkunastu części, w ramach których gromadzone były informacje dotyczące najważniejszych dziedzin bieżącego życia: zdrowia, sytuacji materialnej oraz relacji społecznych (więcej szczegółów w zakładce WYWIAD GŁÓWNY).

Odmienny charakter miał wywiad główny w rundach 3. i 7., gdzie pytania dotyczyły przeszłych zdarzeń z życia uczestników. Wywiad ten nazywany jest SHARE-Life (z ang. life - życie; więcej szczegółów w zakładce WYWIAD SHARELIFE).

Po zakończeniu wywiadu głównego w rundzie 1., 2., 4., 6. i 7. uczestnicy proszeni byli o wypełnienie dodatkowej ankiety w formie papierowej (więcej szczegółów w zakładce ANKIETA DO SAMODZIELNEGO WYPEŁNIENIA).

Wywiady końca życia z osobami bliskimi zmarłego uczestnika przeprowadzane były w formie wywiadu osobistego lub telefonicznie (więcej szczegółów w zakładce WYWIAD KOŃCA ŻYCIA). 

 

Więcej szczegółów dotyczących metodologii badania SHARE można znaleźć w rozdziale Charakterystyka badania SHARE wprowadzającym do raportu "Portret generacji 50+ w Polsce i Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE)". Więcej informacji dotyczących publikacji w zakładce WYNIKI.

 

 

 

Pełne wersje kwestionariuszy w języku polskim wykorzystanych w poszczególnych rundach badania zamieszczone zostały w odpowiednich zakładkach:

WYWIAD GŁÓWNY - podstawowe kwestionariusze w rundach 2., 4., i 6.

WYWIAD SHARELIFE - podstawowe kwestionariusze w rundach 3. i 7.

WYWIAD KOŃCA ŻYCIA - kwestionariusze wywiadu końca życia w rundach 3., 4., 6 i 7.

ANKIETA DODATKOWA - ankieta papierowa w rundach 2., 4., 6 i 7.

Wszystkie wersje kwestionariuszy z poszczególnych fal badania w języku angielskim oraz krajowych wersjach językowych dostępne są na stronie www.share-project.org

Share

Szukaj

Aktualności

Kontynuacja badania 2019

Od marca do maja 2019 prowadzone są wywiady w ramach rundy 8. SHARE  

designed by