WYWIAD GŁÓWNY - RUNDY 1, 2, 4, 5, 6

Kwestionariusze wywiadu głównego wykorzystane w rundach 1., 2., 4., 5. i 6. badania SHARE były bardzo podobne, poza drobnymi różnicami w niektórych pytaniach. Nie wszystkie pytania zadawane były w każdej rundzie badania. Zestawienie informacji zbieranych podczas wywiadów głównych przedstawiono w poniższej tabeli (kliknij, aby powiększyć). 

 

Poniżej można pobrać polskie wersje kwestionariusza wywiadu głównego wykorzystane w rundzie 2., 4. i 6. (Polska nie brała udziału w rundzie 1. i 5.):

WYWIAD GŁÓWNY RUNDA 2

WYWIAD GŁOWNY RUNDA 4

WYWIAD GŁÓWNY RUNDA 6

Wszystkie wersje kwestionariuszy z poszczególnych rund badania w języku angielskim oraz krajowych wersjach językowych dostępne są na stronie www.share-project.org.

Share

Szukaj

Aktualności

Kontynuacja badania 2019

Od marca do maja 2019 prowadzone są wywiady w ramach rundy 8. SHARE  

designed by