WYWIAD SHARELIFE

Wywiad w rundach 3. i 7. badania SHARE miał odmienny charakter od treści wywiadów w pozostałych rundach, gdyż pytania dotyczyły przeszłych zdarzeń z życia respondentów. Wywiad ten nazywany jest SHARE-Life (z ang. life - życie).

Podstawowe moduły kwestionariusza wywiadu SHARE-Life:

  • Dzieci – okres urodzenia się dzieci, praca i sytuacja finansowa w tym okresie
  • Związki  i partnerzy w ciągu życia
  • Miejsca zamieszkania w ciągu życia
  • Dzieciństwo – członkowie gospodarstwa domowego, charakterystyki dotyczące miejsca zamieszkania, szkoła
  • Historia zatrudnienia – sytuacja po ukończeniu kształcenia, rodzaj podejmowanego zatrudnienia, sektor, płaca, okresy przerw w pracy, ocena jakości obecnej pracy, otrzymywanie świadczeń emerytalnych, niepełnosprawność i zdrowie a zatrudnienie
  • Historia finansowa – posiadane akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, indywidualne konto emerytalne, polisy ubezpieczeniowe na życie, własne przedsiębiorstwa, obecna sytuacja finansowa gospodarstwa domowego
  • Historia zdrowotna – stan zdrowia, przebyte choroby, urazy i hospitalizacja w dzieciństwie i w życiu dorosłym
  • Historia korzystania z opieki zdrowotnej – źródło opieki zdrowotnej, korzystanie z opieki dentystycznej, szczepienia, badania ginekologiczne, krwi, mammografie, badania wzroku, podejmowane działania w celu poprawy zdrowia
  • Szczególne okresy życia - szczęścia, stresu, gorszego stanu zdrowia, trudności finansowych, głodu, prześladowań lub dyskryminacji

Poniżej zamieszczono pełną wersję kwestionariusza SHARE-Life w rundzie 3. w języku polskim:

WYWIAD GŁÓWNY RUNDA 3

W rundzie 7. większość uczestników badania SHARE odpowiadała na pytania dotyczące ich historii życia. Jednak osoby, które wzięły już wcześniej udział w wywiadzie SHARE-Life podczas rundy 3. nie opowiadały ponownie swojej historii życia, tylko udzielały odpowiedzi na pytania o bieżące aspekty życia, podobnie jak w rundach 1., 2., 4., 5. i 6. Poniżej zamieszczono pełną wersję kwestionariusza z rundy 7 zawierającą zarówno pytania o historie życia (SHARE-Life), jak i pytania o bieżące warunki życia. 

 

WYWIAD GŁÓWNY RUNDA 7

Wszystkie wersje kwestionariuszy z poszczególnych fal badania w języku angielskim oraz krajowych wersjach językowych dostępne są na stronie www.share-project.org.

Share

Szukaj

Aktualności

Kontynuacja badania 2019

Od marca do maja 2019 prowadzone są wywiady w ramach rundy 8. SHARE  

designed by