PUBLIKACJE NA PODSTAWIE DANYCH SHARE

Publikacje w języku polskim oparte na danych SHARE 

Chłoń-Domińczak A. (red.) (2014). Portret generacji 50+ w Polsce i w Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE). IBE.

Chłoń-Domińczak A., Holzer-Żelażewska D. Maliszewska A. (2017) Polacy po pięćdziesiątce: praca i emerytura. Analityczny Raport Uzupełniający 3. CenEA.

Chłoń-Domińczak A., Myck M. (red.) (2016). Starzenie się populacji. Wyniki badania "SHARE: 50+ w Europie". Polityka Społeczna 7/2016.

Czapiński J. (2009). Dobrostan psychiczny i społeczny Polaków w wieku 50 i więcej lat na tle wybranych społeczeństw europejskich. CenEA Research Note 01/2009.

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B. (2012). Turystyka osób starszych w Polsce - uwarunkowania społeczno - demograficzne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 259/2012. 

Grześkowiak A. (2013). Analiza zaangażowania osób w wieku 50+ w Polsce w wybrane formy aktywności pozazawodowej. Nauki Społeczne 2(8)/2013.

Hermanowski T., Kolasa K., Zawada A., Rybnik T., Rabczenko D., Cegłowska U. (2015). Nierówność w dostępie do świadczeń zdrowotnych w Polsce w porównaniu z Danią i Niemcami. Analiza na podstawie danych z badania SHARE. Polityka Społeczna 2/2015: 22-26.

Kalbarczyk M., Nicińska A. (2009). Finansowe i niefinansowe trasfery w próbie SHARE. Polityka Społeczna 4/2009: 13-18.

Kalbarczyk-Stęclik M., Nicińska A. (2013). Ostatni rok życia Polaków w świetle danych SHARE: analiza porównawcza. Studia Demograficzne 1(163)/2013: 53-72.

Kalbarczyk-Stęclik M., Nicińska A. (2015). Wydarzenia z przeszłości a sytuacja ekonomiczna i zdrowotna osób powyżej 50. roku życia w Europie. Wiadomości Statystyczne 5/2015: 17-25.

Krzyżowski Ł. (2011). Strategie przechodzenia na emeryturę w Polsce po 1989 roku. Oczekiwania społeczne i praktyki kulturowe. Studia Socjologiczne 2(201)/2011: 165-189.

Krzyżowski Ł. (2012). Zobowiązania rodzinne i dynamika wykluczenia w transnarodowej przestrzeni społecznej. Polacy w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 1(143)/2012: 125-142.

Krzyżowski Ł., Mucha J. (2012). Opieka społeczna w migranckich sieciach rodzinnych. Polscy migranci w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce. Kultura i Społeczeństwo 1/2012: 191-217.

Kurkiewicz J., Soja E. (2015). Pozainstytucjonalne wsparcie osób w starszym wieku w wybranych krajach europejskich po transformacji systemowej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 223/2015: 32-43.

Lewandowski P., Sałach K. (2017) Aktywność zawodowa a warunki materialne wśród osób w wieku 50+. Analityczny Raport Uzupełniający 5. CenEA.

Magda I., Kiełczewska A. (2017) Praca a zdrowie i umiejętności poznawcze pokolenia 50+. Analityczny Raport Uzupełniający 4. CenEA.

Morawski L., Myck M., Oczkowska M. (2017) Historia zatrudnienia i aktywność po zakończeniu kariery zawodowej. Analityczny Raport Uzupełniający 2. CenEA.

Myck M., Czapiński J., Dorabialski W., Gilis-Januszewska A., Kalbarczyk M., Kula G., Nicińska A., Topór-Mądry R., Wiśniewski M. (2009). Zdrowie, praca i styl życia populacji 50+ w Polsce na tle innych krajów Europy. CenEA Research Note 02/2009.

Myck M. (2009). Aktywność fizyczna populacji 50+ w Europie. CenEA Research Note 03/2009.

Myck M. (2009). Wyzwania dla polityki społeczno-gospodarczej w Niemczech i w Polsce na podstawie danych SHARE. Ekonomia 28: 24-39.

Myck M., Najsztub M., Oczkowska M., Chłoń-Domińczak A., Lewandowski P., Magda I., Morawski L., Paukszteło W. (2017) Dane SHARE z perspektywy oceny jakości życia: osoby w wieku 50+ w Polsce na tle Europy. Analityczny Raport Uzupełniający 1. CenEA.

Myck M., Oczkowska M. (red.) (2017). Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy: aktywność, zdrowie i jakość życia. Wyniki na podstawie badania SHARE. CenEA.

Nicińska A., Osłowski K. (2013). Zmienne społeczno-demograficzne a aktywność społeczna Polaków. Polityka Społeczna 4(469)/2013: 18-23.

Perek-Białas J., Stypińska J. (2010). Łączenie pracy i opieki nad osobą starszą - wpływ na jakość życia opiekuna. W: Kałuża D., Szukalski P. (red.) Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności. Uniwersytet Łódzki.

Perek-Białas J., Turek K.(2011). Starszy pracownik z punktu widzenia pracodawcy. W: Mucha J., Krzyżowski Ł. (red.) Ku socjologi starości. AGH. 

Soja E. (2015). Uwarunkowania satyfkacji zawodowej starszych pracowników w Polsce. Studia Demograficzne 2(168)/2015: 3-24.

Turek K. (2011). Aktywność społeczna osób starszych w Polsce. Trzeci sektor seniorów. W: Mucha J., Krzyżowski Ł. (red.) Ku socjologi starości. AGH. 

Włodarczyk K. (2015). Pokolenie 50+ w Polsce - podejrzani o wykluczenie? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 401/2015: 566-576.


Anglojęzyczne publikacje polskich naukowców z wykorzystaniem SHARE

Adena M., Myck M. (2013). Poverty and transitions in key areas of quality of life. w: Börsch-Supan A., Brandt M., Litwin H. and Weber G. (eds). Active ageing and solidarity between generations in Europe. First results from SHARE after the economic crisis. De Gruyter. 

Adena M., Myck M. (2014). Poverty and transitions in health in later life. Social Science & Medicine 116: 202-210.

Adena M., Myck M. (2013). Old-Age Poverty and Health – How Much Does Income Matter? FREE Policy Brief Series September 2013.

Adena M,. Myck M., Oczkowska M. (2015). Material deprivation items in SHARE Wave 5 data: a contribution to a better understanding of differences in material conditions in later life. W: Börsch-Supan A.,Kneip T., Litwin H., Myck M. and Weber G. (eds). Ageing in Europe - Supporting Policies for an Inclusive Society. De Gruyter.

Bohacek R., Myck M. (2011). Long shadows of history - persecution in Central Europe and its labor market consequence. CenEA Working Paper 02/2011.

Kalbarczyk M., Nicińka A. (2009). Altruism in the modern family: private transfers between parents and their biological and non-biological children. CenEA Working Paper 09/2009.

Muszyńska M., Rau R. (2012). The Old-Age Healthy Dependency Ratio. Journal of Population Ageing 5(3): 151-162.

Myck M. (2010). Physical activity patterns of European 50+ populations. Advances in Rehabilitation 3: 6-13.

Myck M., Bohacek R. (2011). Long shadows of history: persecution in Central Europe and its labor market consequences. IZA Discussion Paper 6130.

Myck M., Najsztub M., Oczkowska M. (2015). Measuring social deprivation and social exclusion. W: Börsch-Supan A.,Kneip T., Litwin H., Myck M. and Weber G. (eds). Ageing in Europe - Supporting Policies for an Inclusive Society. De Gruyter. 

Myck M., Oczkowska M. (2015). Examining Social Exclusion among the 50+ in Europe – Evidence from the Fifth Wave of the SHARE Survey. FREE Policy Brief Series November 2015.

Najsztub M., Bonfatti A., Duda D. (2015). Material and social deprivation in the macroeconomic context. W: Börsch-Supan A.,Kneip T., Litwin H., Myck M. and Weber G. (eds). Ageing in Europe - Supporting Policies for an Inclusive Society. De Gruyter.

Nicińska A., Kalbarczyk-Stęclik M. (2015). Life history and risk of death after 50: a survival analysis for Europe. Canadian Journal on Aging 34(4): 481-491.

Principi A., Lindley R., Perek-Białas J., Turek K. (2012). Volunteering in older age: an organizational perspective. International Journal of Manpower 33 (6): 685-703.

Schmidt A., Ilinca S., Schulmann K., Rodrigues R.,  Principi A., Barbabella F., Sowa A., Golinowska S., Deeg D., Galenkamp H. (2016). Fit for caring: factors associated with informal care provision by older caregivers with and without multimorbidity. European Journal of Ageing 13(2): 103-113.

Sowa A., Tobiasz-Adamczyk B., Topór-Mądry R., Poscia A., la Milia D. (2016). Predictors of healthy ageing: public health policy targets. BMC Health Services Research 2016 (16): 441-453.

Stark O, Nicinska A. (2015). How inheriting affects bequest plans. ZEF-Discussion Papers on Development Policy 202.

Trias-Llimós S., Muszyńska M., Cámara A., Janssen F. (2017). Smoking cessation among European older adults: the contributions of marital and employment transitions by gender. European Journal of Ageing 14 (2): 189-198.

 

 

 

Pełną listę publikacji opartych na danych SHARE w języku angielskim i językach narodowych znaleźć można na stronie www.share-project.org.

(kliknij, aby powiększyć)

 

 

 

 

 

 

 


Ulotki informacyjne SHARE

Podczas realizacji kolejnych rund badania SHARE przygotowywane są krótkie ulotki informacyjne zawierające najważniejsze informacje na temat badania oraz wybrane wyniki analiz przeprowadzonych z wykorzystaniem danych pochodzących z poprzednich edycji badania. Uczestnicy badania SHARE i ich bliscy oraz inne zainteresowane osoby mogą w nich znaleźć porównanie polskiej populacji 50+ na tle innych krajów Europy w kontekście na przykład sytuacji materialnej czy stanu zdrowia.
Przykładowe ulotki z rundy 6. i 7. badania można pobrać klikając na obrazek.

 

(kliknij, aby zobaczyć ulotkę)

 

 

Share

Szukaj

Aktualności

Kontynuacja badania 2019

Od marca do maja 2019 prowadzone są wywiady w ramach rundy 8. SHARE  

designed by