RUNDY BADANIA SHARE

 

Badanie SHARE prowadzone jest od 2004 r. W 2017 r. zrealizowana została 7 edycja badania. Okresy, w których odbywały się poszczególne rundy badania w uczestniczących krajach przedstawione zostały schematycznie na rysunku (kliknij na rysunek, aby powiększyć).

Poniżej krótko scharakteryzowano każdą rundę badania.

 

RUNDA 1

odbyła się na przełomie 2004 i 2005 roku

wywiady przeprowadzone zostały z 30 434 uczestnikami

objęła 12 krajów: Austrię, Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Izrael, Niemcy, Szwajcarię, Szwecję, Włochy

pytania dotyczyły bieżących aspektów życia uczestników: stanu zdrowia, sytuacji finansowej, aktywności na rynku pracy i decyzji emerytalnych, sytuacji rodzinnej, relacji społecznych i aktywności społecznej

 

RUNDA 2

odbyła się na przełomie 2006 i 2007 roku

wywiady przeprowadzone zostały z 37 174 uczestnikami i dodatkowo przeprowadzono 726 wywiadów końca życia z bliską osobą po śmierci uczestników

objęła 15 krajów: Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Izrael, Niemcy, Polskę, Szwajcarię, Szwecję, Włochy - Czechy, Irlandia i Polska dołączyły po raz pierwszy do badania 

podobnie jak w rundzie 1. pytania dotyczyły bieżących aspektów życia uczestników  

 

RUNDA 3 SHARELIFE

odbyła się na przełomie 2008 i 2009 roku

wywiady przeprowadzone zostały z 28 492 uczestnikami i dodatkowo przeprowadzono 1207 wywiadów końca życia

objęła 14 krajów: Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Niemcy, Polskę, Szwajcarię, Szwecję, Włochy (badania nie przeprowadzono w Izraelu)

pytania dotyczyły przeszłych zdarzeń z życia uczestników: dzieciństwa, kolejnych miejsc zamieszkania na różnych etapach życia, zawartych formalnych i nieformalnych związków oraz posiadanych dzieci, historii zatrudnienia, historii zdrowotnej oraz korzystania z opieki zdrowotnej w dzieciństwie i w dorosłym życiu

wykorzystano wizualizację kalendarza życia na ekranie komputera, aby ułatwić uczestnikom przypomnienie sobie zdarzeń z przeszłości - odpowiednie pola kalendarza zapełniały się wraz z podawanymi przez respondenta informacjami

 

 

RUNDA 4

odbyła się na przełomie 2011 i 2012 roku

wywiady zrealizowano z 58 184 uczestnikami i dodatkowo przeprowadzono 1174 wywiady końca życia

objęła 16 krajów: Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Estonię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Polskę, Portugalię, Słowenię, Szwajcarię, Szwecję, Węgry, Włochy - Estonia, Portugalia, Słowenia i Węgry po raz pierwszy dołączyły do badania, zaś rundy tej nie przeprowadzono w Grecji

podobnie jak w rundach 1. i 2. pytania dotyczyły bieżących aspektów życia uczestników, nowa grupa pytań dotyczyła sieci społecznej ankietowanych

 

RUNDA 5

wywiady zostały przeprowadzone w 2013 roku

wywiady zrealizowano z 66 221 uczestnikami i dodatkowo przeprowadzono 2198 wywiadów końca życia

objęła 15 krajów: Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Estonię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Izrael, Luksemburg, Niemcy, Słowenię, Szwajcarię, Szwecję, Włochy - Luksemburg po raz pierwszy dołączył do badania, a Izrael powrócił do badania po przerwie; badania nie przeprowadzono w Polsce, Portugalii i na Węgrzech

podobnie jak w rundach 1., 2. i 4. pytania dotyczyły bieżących aspektów życia uczestników, nowa grupa pytań dotyczyła ubóstwa i wykluczenia społecznego  

 

RUNDA 6

wywiady zostały przeprowadzone w 2015 r.

wywiady zrealizowano z 68 231 uczestnikami i dodatkowo przeprowadzono 3375 wywiadów końca życia

18 krajów wzięło udział w badaniu: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Włochy - Chorwacja dołączyła do badania po raz pierwszy, Grecja, Polska i Portugalia wróciły do badania po przerwie; Holandia nie wzięła udziału w badaniu

podobnie jak w rundach 1., 2., 4. i 5. pytania dotyczyły bieżących aspektów życia uczestników  - w większości krajów oprócz standardowego wywiadu badanie poszerzone było dodatkowo o pobieranie próbek krwi od uczestników, w Polsce ta część badania przeprowadzona została osobno dla wybranych osób przez profesjonalne pielęgniarki

 

RUNDA 7

wywiady zostały przeprowadzone w 2017 r.

wywiady zrealizowano z ok. 70 tys. uczestników w całej Europie i dodatkowo przeprowadzono ponad 3 tys. wywiadów końca życia

27 krajów wzięło udział w badaniu: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy - Bułgaria, Cypr, Finlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja dołączyły do badania po raz pierwszy, Węgry wróciły do badania po przerwie; podobnie jak w rundzie 6. Holandia nie wzięła udziału w badaniu

podobnie jak w rundzie 3. pytania dotyczyły przeszłych zdarzeń z życia uczestników; tylko w przypadku osób, które uczestniczyły w rundzie 3. badania i opowiedziały już wówczas swoją historię życia tematyka wywiadu odnosiła się do bieżących aspektów życia (jak w rundach 1., 2., 4., 5

RUNDA 8

przygotowania i wywiady będą realizowane w okresie od lipca 2018 r. do końca 2019 r.

ankieterzy odwiedzą i porozmawiają z 7000 Polaków!

 
Share

Szukaj

Aktualności

Kontynuacja badania 2019

Od marca do maja 2019 prowadzone są wywiady w ramach rundy 8. SHARE  

designed by