WYNIKI BADANIA SHARE

19 października 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja "Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy", podczas której zaprezentowane zostały wyniki najnowszego raportu na podstawie danych zebranych w ramach SHARE pt. "Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy: aktywność, zdrowie i jakość życia. Wyniki na podstawie badania SHARE". Analizy i przygotowanie raportu sfinansowane zostały w ramach projektu „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (PO WER).

Publikacja powstała przy współpracy naukowców z Centrum Analiz Ekonomicznych (CenEA), Instytutu Badań Edukacyjnych/Szkoły Głównej Handlowej, Instytutu Badań Strukturalnych (IBS) oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN). 

Poszczególne rozdziały raportu stanowią skrócone wersje Analitycznych Raportów Uzupełniających:

 
Raport główny oraz poszczególne Analityczne Raporty Uzupełniające można bezpłatnie pobrać klikając odpowiednie tytuły powyżej.

 

Program konferencji można pobrać tutaj, zaś poszczególne prezentacje - klikając tytuły poniżej:

Zdjęcia z przebiegu konferencji zamieszczono poniżej (kliknij, aby powiększyć):

   

   

  

Przy okazji konferencji, 19 października 2017 r. opublikowana została krótka informacja prasowa "Aktywność, zdrowie i jakość życia pokolenia 50+" podsumowująca wybrane wyniki raportu "Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy" zaprezentowanego podczas konferencji.

 


 

29 października 2015 r. w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja prasowa w związku z publikacją pierwszych wyników w oparciu o dane SHARE zebrane w 5. rundzie badania przeprowadzonej w 2013 r. Monografia zatytułowana jest Starzenie się w Europie – wpieranie działań przeciw wykluczeniu społecznemu (Ageing in Europe – Supporting Policies for an Inclusive Society) i opracowana w języku angielskim. Publikację będzie można bezpłatnie pobrać ze strony wydawnictwa de Gruyter.

 

Dyrektor Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA dr hab. Michał Myck jest jednym z redaktorów monografii. Cztery rodziały w ramach publikacji opracowane zostały przez polskich naukowców z CenEA (Michała Mycka, Mateusza Najsztuba, Monikę Oczkowską i Dominikę Dudę). Ich tematyka związana jest z wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Rozdziały można pobrać w zakładce "Publikacje".

 

 


W lipcu 2014 r. opublikowany został raport Portret generacji 50+ w Polsce i w Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia sie i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE). Raport zawiera analizy poświęcone Polakom w wieku 50 i więcej lat (respondentom badania) na tle rówieśników z innych krajów europejskich, biorących udział w badaniu. Szczególną uwagę w porównaniach skupiono na tych krajach, do których mieszkańcy Polski często aspirują ze względu na pozycję społeczną i ekonomiczną rozpatrywanej grupy ludności (w tym Niemcy, Szwecja i Francja), oraz tych, które pod wieloma względami są do Polski podobne, np. ze względu na zmiany ustrojowe, ale także reprezentowane postawy czy wartości (w tym Czechy i Hiszpania). Analizy przygotowane w publikacji dotyczą najważniejszych dziedzin życia - rynku pracy i sytuacji ekonomicznej, zdrowia fizycznego i psychicznego, aktywności społecznej i relacji z bliskimi.

Raport przygotowany został przez naukowców współpracujących w ramach Krajowego Konsorcjum Badawczego SHARE: Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Badań Edukacyjnych IBE, Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głownej Handlowej oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawcą raportu jest IBE.

 

Ze względu na panelowy charakter badanie SHARE umożliwia przeprowadzenie ciekawych analiz zmian w czasie, np. porównanie zmian w sytuacji materialnej tych samych osób, które wzięły udział zarówno w rundzie 2., jak i 4. badania. Jak widać na poniższym wykresie w 2012 roku (runda 4.) we wszystkich analizowanych krajach warunki materialne osób 50+ poprawiły się w stosunku do okresu sprzed 5 lat (runda 2.), o czym świadczy mniejszy odsetek respondentów deklarujących trudności w związaniu końca z końcem.

 

 

 


Od 27 czerwca 2013 r. dostępna jest pierwsza publikacja w języku angielskim oparta na danych SHARE zebranych w 4. rundzie badania zatytułowana Aktywność w okresie starzenia się i solidarność międzypokoleniowa w Europie – pierwsze wyniki projektu SHARE po kryzysie gospodarczym (Active Ageing and Solidarity between Generations in Europe – First Results from SHARE after the Economic Crisis). Publikację można bezpłatnie pobrać ze strony wydawnictwa de Gruyter.

Jeden z rodziałów opracowany został przez polskich naukowców z Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA - dr Maję Adenę i dr Michała Mycka. Rozdział dotyczy ubóstwa i zmian w kluczowych aspektach jakości życia osób starszych.

 

 

 

 

Na potrzeby konferencji zorganizowanej w związku z oficjalną publikacją książki, analitycy CenEA przygotowali krótką informację prasową, w której znalazły się m.in. wybrane wyniki badań przedstawione w tej publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Poniżej załączono pełną wersję informacji prasowej oraz przykładowy wykres z danymi dotyczącymi depresji wśród osób pracujących i bezrobotnych po 50-tym roku życia.

Informacja prasowa CenEA Wyniki badania SHARE                                                                                                    

 

 
 
 
 
Share

Szukaj

Aktualności

Kontynuacja badania 2019

Od marca do maja 2019 prowadzone są wywiady w ramach rundy 8. SHARE  

designed by